# بهار

رضای دوست طلب

  فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب                                                   کــه حیــف بـاشــد از او ،غـیــر او تـمنـایی                                                                                                 حافظ  
/ 0 نظر / 25 بازدید

به نام خدا

   خدایا...         دشت ها را                  جنگل ها را                           همه چیز را                                       نقاشی کردی                                                       نقشی هم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید