# بهار

رضای دوست طلب

  فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب                                                   کــه حیــف بـاشــد از او ،غـیــر او تـمنـایی                                                                                                 حافظ  
/ 0 نظر / 18 بازدید
  رویاهای من‌اند - این قاصدکها - که هر صبح از چشمانم پَر می‌کشند کافی‌ست             یکی را                         تعبیر کنی                                                                                                        "محمدعلی بهمنی"
/ 0 نظر / 10 بازدید