چی میخوای ؟

این اینجا چیکار میکنه ؟ نیشخند
 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
شروین

در دوره غيرعمومي تعاليم استاد ایلیا (فن آوري‌هاي متافيزيکي...) مباحثي مانند هنر رويا بيني خلاق، ارتباط روحي، جابجايي روحي، صيد انرژي (صاد ميم)، تجربه‌هاي موازي و غيره از جمله خطوط تعليمي محسوب مي‌شود. www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/