رضای دوست طلب

 

فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب

                                                  کــه حیــف بـاشــد از او ،غـیــر او تـمنـایی

                                                                                                حافظ

 

/ 0 نظر / 23 بازدید