خیانت

گل آفتابگردان را گفتند:

 

چراشبها سرت را پایین می اندازی؟

 

گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم

 

به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

/ 0 نظر / 6 بازدید