مای خردادی !!!

اینم از زندگی ما هر کی به ما میرسه یا مال کس دیگست یا شکسته عشقی خورده

میخواد تنها بمونه یا خاطر خواه زیاد داره به ما پا نمیده !!!

خردادیم دیگه کاریش نمیشه کرد نیشخند

/ 0 نظر / 7 بازدید