نیمه شب است.

همه خوابند.

قلوه سنگ های قدیمی را

از زیر پوستم بیرون میکشم.

یادت هست؟

روزی با عشق چالشان کرده بودی.

کنون

برای شکستنت می خواهمشان...

/ 1 نظر / 12 بازدید