جوانی و هزار چم و خم ( به مناسبت روز دختر )

به مناسبت روز دختر

" جوانی و هزار چم و خم "

 

با دخترم بودم

در ماشین

تیز می راند او

و من هم شعر های بی فروغم را

زیر لب آهسته می خواندم

به او گفتم :

" دخترم ، هشتاد هم خوب است

سرعت بالا خطر ناک است "

تو می دانی چه پاسخ داد ؟

با خشمی نه  چندان آشکارا گفت :

" دوران جوانی تان

هزار آشوب ناپیدا و هم پیدا

به پا کردید

چون حالا نوبت ما شد

هشتاد هم خوب است

سرعت بالا خطرناک است !!!!

فراز ـ 22/6/91

/ 0 نظر / 36 بازدید