هیچ چیز دردناک تر از آن نیست که بخواهی چیزی را به کسی

 توضیح بدهی که هرگز بویی از آن نبرده است.

 

"کریستین بوبن"

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید