چه اشتباه بزرگی ست :

تلخ کردن زندگی خود برای کسی که در دوری ما

شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری می کند ...

/ 2 نظر / 17 بازدید

[دست]اینو خیلی وقته فهمیدم[پلک]و نمیخوام برای هر رهگذری اعصابمو بذارم لای بوته های خیار!

بدتر اینکه اون ادم دشمن خونی و جونی و سرسخت و بدجنس و موذی هم باشه...عمرا[چشمک]