یه پی ام از یک دوست :

موندم ولنتاین برای خــودم چی بخرم!!؟ یه ساعت یا لباس ..یا گوشی ؟!! آخه میخوام

خودمو سوپرایز کنم میخوام یه چیزی باشه که دوست داشته باشم، یه چیز خاص که اصلا

انتظارشو نداشته باشم!

سلامتی همه اونایی که ولنتاین امسال مثل من تنهای تنهان چشمک