• برای خودت زندگی کن .... کسی که دوست داشته باشه باهات میمونه

  • و برای داشتنت می جنگه اما اگر دوستت نداشته باشه به هر بهانه ای

  • می ره...