خدایا...

 

      دشت ها را

 

               جنگل ها را

 

                        همه چیز را

 

                                    نقاشی کردی

 

                                                    نقشی هم به دل ما بزن

 

 سلام

 بهارهستم . نسل سومی حساب می شوم و متولد نیمه ی خردادم.

 تا وقتی دانش آموز بودم ماه  خرداد بیشتر برایم ماه امتحان بود تا ماه تولد ، اما  زمانی

 که از دانش آموز به دانشجو تغییر نام دادم  و حالا که فارغ التحصیلم ماه تولدم رو بیشتر

 دوستدارم. 

 آرزوی موفقیت دارم برای همه ی خردادی های عزیز .