پرتال زنان ایران با همکاری موسسه عالی آزاد نوآوران برگزار می کند
دوره آموزشی کارآفرینی :
هدف دوره:
بالابردن آشنایی فراگیران با عناصر و مفاهیم کار آفرینی و زمینه های کسب و کار کار آفرینانه و موانع و فرصت های آن در ایران، افزایش توانمندی نوآوری و خلاقیت و تبدیل آن به کارآفرینی در راستای بهبود شرایط اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه؛ ایجاد زمینه برای تفکر به خود اشتغالی و راه اندازی بنگاه به عنوان یک گزینه شغلی.
هدف رفتاری:
فراگیران پس از اتمام دوره:
 - 1فراگیران با مفاهیم وعناصر کارآفرینی آشنا ومیزان اهمیت آن ها را درک خواهند کرد،
2 - با زمینه های مقرراتی و حقوقی مرتبط آشنا می شوند و قادر به استفاده ی بهینه از این زمینه ها خواهند شد.
3 - توانایی ها و مهارت های فرصت آفرینی و تبدیل آن ها به نتایج اقتصادی و اجتماعی در فراگیران افزایش خواهد یافت.
گروه هدف:
 - مدیران در بخش صنعت وخدمات که قصد سرمایه گذاری در شاخه های جدید را دارند.
 - افراد و گروه هایی که قصد ایجاد  شرکت های تعاونی برای فعالیت های خدماتی و صنعتی را   دارند.
 - کلیه افرادی که قصد انجام فعالیت اثربخش در کسب وکارهای کوچک و متوسط را دارند.
ضرورت برگزاری دوره:
وجود فرصت های بسیار وعدم شناسایی آن ها توسط مدیران و همچنین گروه های مردم .
تبدیل نشدن ایده ها و خلاقیت ها به زمینه های کارآفرینی از ضروریات برگزاری این دوره می باشد. وهمچنین آموزش کار آفرینی به جوانان انگیزه می دهد تا در مورد کار آفرینی و نقش جامعه ی کسب وکار در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی فکر کنند.

در پایان دوره مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مدرک مورد تایید وزارت کار اعطا می گردد.
هزینه دوره رایگان می باشد .
این دوره به مدت یک هفته عصرها از ساعت 5 تا 7 عصر و پنج شنبه و جمعه صبح و بعد از ظهر برگزار می گردد .
مکان برگزاری هم در میدان انقلاب می باشد .
برای ثبت نام مشخصات خود از قبیل : نام و نام خانوادگی ، سن ، میزان تحصیلات ، شغل ، شماره تماس را  به آدرس
ایمیل نمایید . و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 88302127 تماس حاصل فرمایید