گروه اسلام فنز پرشین بلاگ برگزار می کند 
 

آغاز جشنواره وبلاگنویسی 

نامه ای به خدا 

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید